בית במושב נתיב העשרה

בית במשק 2 מפלסים.
שטח המגרש: 2.5 דונם.
שטח בנוי: 180 מ"ר + 80 מ"ר מרתף.