בית באשקלון

בית פרטי מפלס אחד.
שטח המגרש: 350 מ"ר.
שטח בנוי: 142 מ"ר.