בית באשקלון

בית פרטי מפלס אחד.
שטח המגרש: 770 מ"ר
שטח בנוי: 220 מ"ר