בית בבאר גנים

בית פרטי מפלס אחד.
שטח המגרש: 515 מ"ר
שטח בנוי: 225 מ"ר